•  
 • สถานที่จัดการแข่งขัน

  พิธีเปิด

  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
  อำเภอเเมือง จังหวัดสงขลา 90000