ผลการแข่งขัน
#
ประเภทการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
 
1
การประกวดแผนธุรกิจเกษตร
ดูผลการแข่งขัน
2
การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร
ดูผลการแข่งขัน
3
การประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตร
ดูผลการแข่งขัน
4

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านพืชศาสตร์

ดูผลการแข่งขัน
5
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านสัตวศาสตร์
ดูผลการแข่งขัน
6
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
ดูผลการแข่งขัน
7
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านประมง
ดูผลการแข่งขัน
8
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
ดูผลการแข่งขัน
9
การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร การจัดตู้ปลา
ดูผลการแข่งขัน
10
การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง
ดูผลการแข่งขัน
11

การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร การสะบัดแส้

ดูผลการแข่งขัน
12
การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร การทดสอบทักษะทางประสาทสัมผัส
ดูผลการแข่งขัน
13
การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร การรีดเต้านมเทียม
ดูผลการแข่งขัน
14
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ดูผลการแข่งขัน
15
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ดูผลการแข่งขัน