เกณฑ์การประกวดแข่งขัน
#
ประเภทการแข่งขัน
เกณฑ์การประกวด
 
1
การประกวดแผนธุรกิจเกษตร
ดาวน์โหลด
2
การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร
ดาวน์โหลด
3
การประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตร
ดาวน์โหลด
4

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร

ดาวน์โหลด
5
การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร
ดาวน์โหลด
6
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ดาวน์โหลด
7
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ดาวน์โหลด